BRYNE.NO
Se alt som skjer på Bryne »
Til Jærnåttå

Alternativ 1: Salgsboder i sentrum

Inkluderer ferdig rigget salgsbod

Alternativ 2: Åpen stand

Alternativ 3: Markedsgate

Reglement og betingelser for utstillere på JÆRDAGEN, Bryne:

 1. 1. Alt salg av mat fra stand må godkjennes av Jærdagen!
 2. 2. Alle som serverer mat MÅ selv søke Mattilsynet om tillatelse til dette. Dette gjelder også lakris/is/popcorn og lignende.
 3. 3. JÆRDAGEN forbeholder seg retten til å godkjenne utstillere, og forbeholder seg muligheten til å kunne nekte utstillere, demonstrasjoner og salg av varer som antas å være upassende, som ikke tjener publikums eller politiets interesse.
 4. 4. Bestillingen og plassavgiften er bindende. Da plassene er begrenset, må JÆRDAGEN forbeholde seg retten til å begrense deltakelsen eller evt. redusere ønsket areal. JÆRDAGEN står fritt ved fordeling av stands.
 5. 5. Standleien forfaller til betaling i sin helhet senest 14 dager før Jærdagen åpnes.
 6. 6. Ferdige stander innebærer: Telt på asfaltdekke. Strøm må bestilles i tillegg.
 7. 7. Dersom campingvogner e.l. skal benyttes på utestand, må denne stå inne på den bestilte stand. NB: Vær oppmerksom på draget på campingvogn!
 8. 8. Demonstrasjon etc. Fremvisning av slides og film, avspilling av lydbånd, kjøring av maskiner, utdeling av smaksprøver og demonstrasjoner som forårsaker stor sammenstimling, vil kunne bli tillatt hvis naboene ikke forhindres eller forstyrres og vanlige sikringsbestemmelser overholdes. Ved tilkorking av passasjer forbeholder utstillingen seg rett til å avbryte eller tidsbegrense demonstrasjonene. JÆRDAGEN gjør oppmerkson på gjeldende bestemmelser vedr. TONO-avgift.
 9. 9. Start oppbygging av stands: Torsdag kl 16.00. All oppbygging av stands må være ferdig innen kl. 09.00 fredag. Standen må være tømt senest søndag kveld etter utstillingen. NB. Tømming av stands må ikke påbegynnes før JÆRDAGEN er offisielt avsluttet.
 10. 10. Hel eller delvis overdragelse av bestilt plass må ha JÆRDAGENs skriftlige samtykke.
 11. 11. Jærdagen sørger for alminnelig vakthold i sentrum f.o.m. natt til fredag og t.o.m. natt til søndag. På dagtid vil det være personell fra arrangør til stede, men JÆRDAGEN bærer ikke ansvar for utstilte varer eller annet utstyr – heller ikke assuranse av noe slag.
 12. 12. Frakting av varer til og fra stands må foregå utenom ordinær åpningstid. Fre: 10.00 - 20.00, Lør: 10.00 - 18.00, Søn: 12.00 - 17.00
 13. 13. JÆRDAGEN bærer ikke ansvar for skader som påføres utstillere eller blir påført av utstillere.
 14. 14. JÆRDAGEN sørger for alminnelig renhold, men det tilligger utstillerne selv å sørge for renholdet av sine stands. Uryddig forlatt standsplass ryddes for utstillers regning. Bossekker fås på messekontor.
 15. 15. Utstillere må selv koste transport, montering og demontering av eget utstyr.
 16. 16. Utstillernes biler tillates ikke parkert inne på utstillingsområdet.
 17. 17. Utstillerne plikter innen JÆRDAGENS område å respektere de regler som er satt.
 18. 18. Ved eventuelle tvister er vernetinget på Bryne.
 19. 19. Eventuelle tvister avgjøres ved Tvistemålsloven.
 20. 20. Force majeure fra 1 uke før utstillingen.